Category Archives: Thông tin liên hệ

Liên hệ

Công ty Doumbouya – Sunny đang mời các nhà đầu tư quan tâm khám phá cơ hội đầy tiềm năng này, tham gia đàm phán và hợp tác trong việc chia sẻ lợi nhuận từ mỏ vàng Djoliba Peche. Mục tiêu là khai thác tiềm năng lớn của mỏ vàng này và đóng góp vào […]