Thông tin tham khảo thêm

Thông tin tham khảo:

Guinea sản xuất 8 đến 10 tấn vàng hàng năm. Trữ lượng tiềm năng ước tính khoảng 700 tấn. Tiềm năng tổng thể được ước tính là hơn 10.000 tấn vàng.

Phần phía đông bắc của Guinea là nơi có một mỏ vàng lớn. Các khu vực triển vọng nhất là: Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa và Mandiana.

Một số công ty lớn khai thác vàng ở Guinea:

Công ty Vàng Guinea (SAG; công ty con của AngloGold Ashanti) sản xuất 350.000 ounce mỗi năm;

Công ty khai thác Dinguiraye (SMD) sản xuất 300.000 ounce mỗi năm.

Wega Mining (công ty con của Avocet Mining) đã có giấy phép hoạt động từ năm 2015. Công ty hiện đang trong giai đoạn huy động vốn nâng cao.

Mỏ vàng vùng Đông Bắc

Mỏ vàng vùng Đông Nam

TIỀM NĂNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA GUINEA

BAUXITE: 40 tỷ tấn ở: Boke, Fria, Gaoual, Télimélé, Pita-Labé, Mali, Kindia, Dabola, Tougué, Lelouma, Mamou, Dalaba, Koubia,

SẮT: Hơn 20 tỷ tấn  ở: Beyla, Kérouané, N’Zérékoré, Macenta, Lola, Gaoual, Faranah và Forécariah).

VÀNG: Vài nghìn tấn chủ yếu ở lưu vực sông Birrimian Guinean (Siguiri, Mandiana, Kankan, Dinguiraye, Dabola, Kouroussa).

KIM CƯƠNG: Hơn 10 triệu carat ở: Kérouané, Macenta, Kissidougou, Beyla, Forécariah, Télimélé và Kindia.

ĐÁ VÔI: Hàng trăm triệu tấn ở các tỉnh Kindia, Mali và Siguiri.

KIM LOẠI CƠ BẢN: Các chỉ số rất quan trọng đang ở giai đoạn nghiên cứu địa chất và khai thác mỏ tại: Faranah, Boké, Télimelé, Dubreka, Kindia, Kérouané, Kissidougou, N’Zérékoré, Yomou và Beyla

VẬT LIỆU XÂY DỰNG: Vật liệu xây dựng có ở khắp mọi nơi và trữ lượng vô tận là cát, đá ong, sỏi pisolithic, đất sét, đá granit, đá granit trang trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *