Tag Archives: QUY TRÌNH VỆ SINH CHẾ BIẾN CÁ

ÁP DỤNG QUY TRÌNH VỆ SINH TỐT NHẤT(BPH)

ÁP DỤNG QUY TRÌNH VỆ SINH TỐT NHẤT(BPH) DJOLIBA thực hiện chính sách bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nghiêm ngặt, thông qua việc tôn trọng quy trình vệ sinh tốt của tất cả các bên liên quan, trong toàn bộ chuỗi chế biến, từ khi tiếp nhận sản phẩm đánh bắt đến khi […]