Tag Archives: LỜI GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DJOLIBA PECHE

LỜI GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DJOLIBA PECHE

Sory DOUMBOUYA – Chủ tịch, tổng giám đốc công ty DJOLIBA PECHE. Người sáng lập và Giám đốc điều hành hiện tại của DJOLIBA PECHE, Sory DOUMBOUYA, một doanh nhân giàu kinh nghiệm, được công nhận ở cấp cao nhất trong giới kinh doanh và tổ chức ở Guinea và quốc tế. Nhà điều hành […]