Tag Archives: khai thác vàng

Thông tin tham khảo thêm

Thông tin tham khảo: Guinea sản xuất 8 đến 10 tấn vàng hàng năm. Trữ lượng tiềm năng ước tính khoảng 700 tấn. Tiềm năng tổng thể được ước tính là hơn 10.000 tấn vàng. Phần phía đông bắc của Guinea là nơi có một mỏ vàng lớn. Các khu vực triển vọng nhất là: Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa […]