Tag Archives: dây truyền sản xuất chế biến cá

Dây truyền sản xuất chế biến cá của công ty DJOLIBA guinea

Dây truyền sản xuất chế biến cá xuất khẩu của công ty DJOLIBA PÊCHE tại guinea 1- Bốc dỡ cá khỏi tàu 2- Xử lý cá 3- Cấp đông sản phẩm cá 4- Đóng gói cá 5- Nhập kho cá đã được đóng gói 6- Phân phối cá