Tag Archives: Công ty Doumbouya-Sunny mời gọi đầu tư vốn

Công ty Doumbouya-Sunny mời gọi đầu tư

Công ty Doumbouya-Sunny mời gọi đầu tư Các lĩnh vực kêu gọi đầu tư: Doumbouya-Sunny mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực sau đây, theo sơ thứ tự các danh mục: Khai thác và hợp tác về năng lượng: Bao gồm thủy điện, điện mặt trời và xuất khẩu than trắng tới Nhật Bản, […]