Tag Archives: chế biến hạt điều tại guinea

Hợp tác với công ty Sai Gon Nicewood Vietnam

Hợp tác với công ty Sai Gon Nicewood Vietnam: Chúng tôi hợp tác với công ty Sai Gon Nicewood Vietnam trong lĩnh vực khai thác và chế biến gỗ, hạt điều. Chúng tôi cam kết sử dụng các quy trình và công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường và đảm bảo tính bền […]