Category Archives: Khai thác khoáng sản

Bản giới thiệu mỏ vàng của công ty djoliba tại guinea

Bản giới thiệu mỏ vàng của công ty djoliba tại guinea LỜI GIỚI THIỆU   Công ty Doumbouya – Sunny là một công ty xúc tiến đầu tư đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho đàm phán, lập kế hoạch và chia sẻ […]

Khai thác cát, quặng, kim cương, titan của công ty djoliba tại guinea

Khai thác cát, quặng, kim cương, titan của công ty djoliba tại guinea  

Thông tin tham khảo thêm

Thông tin tham khảo: Guinea sản xuất 8 đến 10 tấn vàng hàng năm. Trữ lượng tiềm năng ước tính khoảng 700 tấn. Tiềm năng tổng thể được ước tính là hơn 10.000 tấn vàng. Phần phía đông bắc của Guinea là nơi có một mỏ vàng lớn. Các khu vực triển vọng nhất là: Siguiri, Dinguiraye, Kouroussa […]