Category Archives: Đóng tàu nhỏ và cung cấp máy ngư cụ

Đóng tàu nhỏ và cung cấp máy ngư cụ tại guineia

Đóng tàu nhỏ và cung cấp máy ngư cụ: Công ty chúng tôi đóng tàu nhỏ theo hợp đồng chính phủ để hỗ trợ ngư dân trên khắp Guinea. Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với một công ty sản xuất máy ngư cụ từ Nhật Bản để cung cấp các thiết bị chất […]