Khai thác mỏ vàng và mỏ titan tại guinea

Khai thác mỏ vàng và mỏ titan: Chúng tôi đã được cấp giấy phép thăm dò và khai thác các mỏ vàng trên diện tích rộng lớn 93 km2, nằm gần mỏ vàng lớn nhất Guinea và thành phố làm vàng lớn nhất khu vực Tây Phi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có giấy phép thăm dò và khai thác mỏ titan trên diện tích trên 100 km2, với trữ lượng và chất lượng cao đã được kiểm tra tại các trung tâm lớn về titanium ở Việt Nam và Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *